Käyttöehdot

AS DZINGELIN YLEISET EHDOT

Voimassa 1.8.2019 alkaen

Dzingel -hotellin tarjoamien palveluiden monipuolisuuden ja -ulotteisuuden johdosta, on Dzingel -hotellin ja sen asiakkaiden välisten suhteiden hoitamisen helpottamiseksi saatettu voimaan As Dzingelin yleiset ehdot.

Yleisiä ehtoja koskeva asiakirja määrittää Dzingel -hotellin ja sen asiakkaiden välisen kommunikaation perusteet ja menettelyt sekä yleiset sopimusten tekemistä koskevat ehdot.

Yleisten ehtojen tavoitteena on Dzingel -hotellin ja sen asiakkaiden välisten selkeiden ja luottamuksellisten suhteiden luominen, sekä molemmille osapuolille oikeudellisen turvan takaaminen edesauttamalla sopimusten solmimista.

  1. Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot määrittävät asiakkaan ja AS Dzingelin välillä solmitun sopimuksen hotellin asiakkaalle tarjottavien hotellipalvelujen osalta sopimuksessa määritettynä päivämääränä (määritettyinä päivämäärinä). Sopimus voidaan katsoa oikeudellisesti sitovaksi, jos molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimuksen solmimista ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman hotellin edustajan suostumusta. Siirtotapauksessa hotelli pidättää itsellään oikeuden muuttaa sopimuksen määräyksiä ja ehtoja.

  1. Käsitteet

Sopimus” tarkoittaa hotellipalvelun sopimusta, jonka ovat solmineet asiakas ja AS Dzingel, ajantasaisen ja kirjallisen, AS Dzingelin laatiman sopimuksen allekirjoitushetkellä.

Asiakas” on joko luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käyttää, on käyttänyt tai ilmoittanut halustaan käyttää hotellin palveluja tai on muulla tavoin sidottu palvelun käyttöön. Tällä tarkoitetaan myös osapuolta, jolle sopimuksen solmimisen ehdotus on suunnattu.

Hotellilla tarkoitetaan Dzingel-hotellia / AS Dzingelia (Männiku tee 89 Tallinn, Eesti). ”Sopimus” tarkoittaa asiakkaan kirjallista ehdotusta hotellin palveluiden käytöstä sisältäen myös mahdolliset kokous- ja tapahtumatilojen vuokraamiset, sovitut tarjoilut, yöpymisen sekä muut palvelut.

Tapahtumalla” tarkoitetaan yhtä tai useampaa peräkkäistä päivää, jotka on määritelty sitä sopimusta solmittaessa, jossa asiakas aikoo kutsua tietyn määrän henkilöitä tiettyä tarkoitusta varten AS Dzingelin tiloihin.

Hotellin palveluilla” tarkoitetaan AS Dzingelin asiakkaan tapahtumaa varten tarjottavia palveluita, jotka on määritelty sopimuksen solmimisen yhteydessä ja jonka asiakas on hyväksynyt sopimuksen solmimisen allekirjoitushetkellä (mukaan lukien mahdollinen majoitus hotellihuoneessa, kokous- ja tapahtumatilojen vuokraus, varusteet, tarjoilut ym.).

3. Tapahtumien tilat ja varustelu

3.1 Dzingel-hotelli takaa asiakkaalle sopimuksen solmimishetkellä määritellyt tilat ja laitteiston.

3.2 Dzingel-hotelli pidättää itsellään oikeuden muuttaa varattuja tiloja, hintoja tai ehtoja tosiasiallisten seikkojen muuttuessa. Tähän kuuluvat tapahtumaan osallistuvien henkilöiden määrän muuttuminen, rakennusten tekniset ongelmat, terveyskysymykset ja turvallisuuden takaaminen.

3.3 Dzingel-hotelli voi asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä hankkia asiakkaan nimissä teknisiä ja muita laitteita kolmansilta osapuolilta. Asiakkaalla ei ilman hotellin kirjallista suostumusta ole lupaa asentaa tai käyttää omia teknisiä laitteitaan hotellin tiloissa.

3.3.1 Dzingel-hotellilla on oikeus vaatia asiakkaalta edellä mainittujen laitteiden käytöstä aiheutuneita sähkökuluja tai tietotekniikkalaitteiden liitäntämaksuihin liittyviä kustannuksia.

3.3.2 Asiakkaan omien laitteiden ja varusteiden on vastattava paloturvallisuusvaatimuksia. Hotellilla on oikeus vaatia tästä virallista sertifikaattia.

3.4 Ei-teknisten laitteiden asennukseen ja käyttöön sekä seinien tai kattojen koristeluun tarvitaan hotellin suostumus.

3.5 Asiakkaan tai kolmannen osapuolen laitteita voidaan säilyttää hotellin tiloissa ainoastaan asiakkaan omalla vastuulla ja etukäteen sovitusta suostumuksesta. Dzingel-hotelli ei ole vastuussa kyseisten laitteiden katoamisesta, häviämisestä tai vaurioitumisesta.

3.6 Tapahtuman loputtua tulee asiakkaan poistaa hotellin tiloista kaikki omat varusteensa, jollei ole sovittu toisin.

3.7 Asiakkaan tulee ilmoittaa hotellille viipymättä kaikista tapahtuman sisällöllisistä henkilömäärän muutoksista. Mikäli vieraiden määrä kasvaa, hotelli majoittaa mahdollisuuksien mukaan myös lisävieraat, mutta ei voi taata tätä.

3.8 Konferenssitilan päivähinta on voimassa klo 8–18, sisältäen 1h valmistusajan ja 30 min poistumisajan. Mikäli asiakas haluaa käyttää tiloja ennen klo 8 tai klo 18 jälkeen, tiloista peritään maksu tuntihinnaston mukaan. Tiloja annetaan vuokralle täystunteina eli 0,5 h = 1 tunti.

3.9 Erikoisehtojen hinnat sovitaan tapauskohtaisesti.

3.10 Hotellille tai sen alueelle ei ole lupa tuoda paikan päällä nautittavia ruokia tai juomia ilman Dzingel-hotellin kirjallista suostumusta.

3.11 Hotellin varusteiden ja palveluiden käytön on oltava valtiollisten ja paikallisten sääntöjen mukaista. Kaikki viihdepuolen sopimukset (esim. baarin aukioloajan pidentäminen) on sovittava ja vahvistettava ennen tapahtuman alkua.

3.12 Mainittujen lupien ja lisenssien hankkimisesta ja niihin liittyvistä maksuista (esim. lisenssimaksut musiikin tekijänoikeuksien käytöstä, esiintyvien artistien sosiaaliturva ym. kulut) vastaa asiakas, ellei kirjallisesti ole sovittu toisin.

4. Majoitus

4.1 Hotelli takaa asiakkaalle sopimuksen mukaiset hotellihuoneet.

4.2 Sisäänkirjautuminen hotelliin saapumispäivänä on alkaen klo 14. Uloskirjautuminen lähtöpäivänä on klo 12 mennessä.

4.2.1 Varhainen sisäänkirjautuminen ja/tai myöhäinen uloskirjautuminen ovat mahdollisia lisämaksusta, jos hotellissa on tilaa.

4.2.2 Mikäli asiakas lähtee hotellista ennen sovittua lähtöpäivää ilman uloskirjautumista, tulee hänen olla tietoinen tästä aiheutuvista mahdollisista kuluista.

4.3 Asiakas on velvollinen tiedottamaan hotellille viipymättä kaikista muutoksista, joka koskee vieraiden määrää. Mikäli vieraiden määrä nousee, hotelli pyrkii majoittamaan myös lisävieraat, muttei kuitenkaan voi taata tätä.

5. Peruminen

5.1 Asiakkaalla on oikeus sopimuksen osittaiseen tai täyteen irtisanomiseen alempana määritellyissä tapauksissa:

5.1.1 Hotellihuoneen voi perua maksutta kirjallisesti seuraavasti:
a) enintään 100% sopimuksessa määritellystä majoituksesta, enintään 90 päivää ennen saapumispäivää;
b) enintään 40% sopimuksessa määritellystä majoituksesta, enintään 30 päivää ennen saapumispäivää;
c) enintään 10% sopimuksessa määritellystä majoituksesta tai mistä tahansa aikaisemmista perumisilmoituksista jäänyt määrä, enintään 7 päivää ennen saapumispäivämäärää;

5.1.2 Konferenssitiloja ja ruokailuja on mahdollista peruuttaa maksutta kirjallisella ilmoituksella:

a) enintään 100% alussa sopimuksessa määritellystä hotellipalvelusta, enintään 90 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää;

b) enintään 40% alussa sopimuksessa määritellystä hotellipalvelusta, enintään 30 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää;

c) enintään 10% alussa sopimuksessa määritellystä hotellipalvelusta tai mistä tahansa edellisistä perumisilmoituksista jäänyt määrä, enintään 7 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää;

5.2 Kaikki lisämajoitukset tai myöhemmät majoituspalveluiden peruuntumiset (alkaen 6. päivästä ennen saapumista) pidättävät hotellille oikeuden saada asiakkaalta korvaus summassa, joka vastaa 100% sopimuksessa määriteltyä maksua.

5.3 Mikäli on sovittu, että asiakas voi määritellyn ajan kuluessa tehdä peruutuksen kuluitta, on myös hotellilla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen ajan kuluessa ilman korvausta asiakkaalle.

6. Verot ja määrät

6.1 Hintatarjoukset laaditaan paikallisessa valuutassa ja ne sisältävät voimassa olevat verot ja palvelumaksut.

6.2 Dzingel-hotellilla on oikeus korottaa hintoja kohtuullisessa määrin hotellista riippumattomien verojen ja/tai tavaroiden hintojen nousun myötä tai jos ilmenee toimitusongelmia ja sopimuksen asiakkaan allekirjoitushetken ja tapahtuman alkamispäivän välinen ajanjakso on 9 kuukautta tai enemmän.

6.3 Mikäli asiakas peruuttaa yli 20% sovittujen hotellipalveluiden määrästä, on hotellilla oikeus sopimuksessa olevien hintojen kohtuulliseen nostoon peruutuskuluista riippumatta.

7. Depositio

7.1 Mikäli hotellivaraus edellyttää varausmaksun suorittamista, on asiakas velvollinen maksamaan tämän 2 vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä. Ennen asiakkaan järjestämän tapahtuman alkua, on hotellilla oikeus vaatia mahdollisesti kasvavien ennakkomaksujen / takuusumman suorittamista. Varausmaksu muodostaa 25% varauksen kokonaissummasta.

7.2 Mikäli asiakas jättää depositiot maksamatta, on hotellilla oikeus sopimuksen irtisanomiseen ja vahingonkorvausvaatimukseen sen summan osalta, joka vastaa peruutuskuluja deposition osalta.

7.3 Jos asiakkaan kutsumien vieraiden on tarkoitus maksaa majoituksensa ja päivittäinen hotellipalveluiden käyttönsä itse, on hotellilla oikeus vaatia vierailta takuusumma luottokorttitakuuna tai muussa samanvertaisessa muodossa suoritettavaksi.

7.4 Mikäli asiakas rahoittaa tapahtuman järjestämisen hotellin myöntämällä luotolla, tulee luottohakemus täyttää viimeistään 30 päivää ennen tapahtuman alkamispäivää.

8. Maksaminen

8.1 Asiakas maksaa kaikki sopimuksen mukaiset maksut käyttämistään hotellipalveluista ja majoituksesta.

8.2 Kaikki tapatuman aikana vieraiden tai asiakkaan aiheuttamat mahdolliset lisäkustannukset on suoritettava hotellista uloskirjauduttaessa.

8.3 Mikäli asiakkaan hakema luotto on vahvistettu hotellin puolesta, asiakas on velvollinen maksamaan laskun täysimääräisenä 7 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

8.4 Jos asiakkaan maksu viivästyy, on hotellilla oikeus vaatia viivästyskorkoa 0,15% päivässä tai maksimaalista laissa sallittua viivästyskorkoa.

8.5 Jos osapuolet ovat sopineet, että jokainen vieras vastaa itse omista henkilökohtaisista hotellikuluistaan, on tilaaja velvollinen ilmoittamaan siitä vieraille hyvissä ajoin.

8.6 Tilaaja vastaa siitä, että kaikki majoituksesta ja päivittäisistä hotellipalveluista aiheutuneet kulut on suoritettu hotellista uloskirjauduttaessa.

9. Hotellin oikeus irtisanoa sopimus

9.1 Hotellilla on oikeus sopimuksen kirjalliseen irtisanomiseen, jos:

9.1.1 meistä riippumattomista syistä ei ole mahdollista tarjota asiakkaalle sovittuja hotellipalveluja eikä täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteitamme;

9.1.2 hotellilla on syytä edellyttää, että asiakas on antanut harhaanjohtavia tai vääriä tietoja tapahtuman luonteesta ja tähän tarkoitukseen hotellin tilojen ja palveluiden käyttö saattaisi vahingoittaa siellä työskentelyä tai hotellin mainetta;

9.1.3 asiakkaan suhteen on aloitettu konkurssi- tai täytäntöönpanomenettely tai on annettu määräys lainatakuiden poisottamisesta lainan korvaamiseksi, koskien mitä tahansa asiakkaan varallisuutta.

9.2 Dzingel-hotelli ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tappioita tai vahinkoja, joita asiakkaalle on aiheutunut sen vuoksi, että hotelli on joutunut irtisanomaan sopimuksen.

10. Kolmansille osapuolille luovutuksen kielto

10.1 Asiakas ei saa luovuttaa tai siirtää sopimusta eikä myöskään vuokrata sopimuksessa määritettyjä tiloja mille tahansa kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien asiakkaaseen sidoksissa olevan yrityksen ryhmät, ilman hotellin antamaa kirjallista suostumusta.

11. Vastuut

11.1 Hotelli ja asiakas täyttävät sopimuksessa mainitut velvollisuutensa vaatimuksia vastaavasti, kohtuullisesti, hyvässä uskossa ja huolellisesti, noudattaen hyviä tapoja ja käytäntöjä.

11.2 Osapuolet vastaavat velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai sopimusta vastaavien velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä.

11.3 Hotelli vastaa asiakkaan tai kaikkien osanottajien menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutui hotellin varomattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta tai tekemättä jättämisestä, pois lukien tapaukset, joissa sovelletaan voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

11.4 Mahdolliset hotellia vastaan esitetyt vaatimukset ovat voimassa ainoastaan silloin, kun niistä ilmoitetaan hotellille kirjallisesti ja välittömästi mahdollisen menetyksen tai vaurion aiheutumisen jälkeen. Reklamaatiossa tulee mainita ne seikat sekä asiakirja, jonka perusteella valitus esitetään.

11.5 Hotelli tarkastaa vastaanottamansa valituksen ja ilmoittaa päätöksensä etukäteen sovitulla tavalla (esim. suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti) viimeistään 15 (viidentoista) päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Mikäli valitukseen ei voida vastata edellä mainitussa ajassa esim. täydentävien seikkojen tutkimisen viivästyessä, ilmoitetaan tästä reklamaation esittäjälle sekä ilmoitetaan uusi määräaika, jonka kuluessa vastaus annetaan.

11.6 Asiakas vastaa minkä tahansa Dzingel -hotellin rakennusten, tilojen ja varusteiden, työntekijöiden, muiden vieraiden tai tavaramerkkijärjestelmän tms. vahingoittamisesta tai muusta vahingoittamisesta tai katoamisesta, joka on aiheutunut tilaajan tai minkä tahansa vieraan tai asiakkaan järjestämään tapahtumaan liittyvän kolmannen osapuolen toiminnasta. Hotellilla on oikeus vaatia tapahtuman kattavan vastuuvakuutuksen esittämistä.

12. Laki ja oikeudenkäytännöt

12.1 Tämän sopimuksen suhteen pätevät sen valtion säännöt ja määräykset, jossa hotelli sijaitsee.

12.2 Osapuolten välillä aiheutuneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

12.3 Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen mahdollisista erimielisyyksistä, voi asiakas kiistan ratkaisemiseksi tai täydentävän, riippumattoman arvion saamiseksi kääntyä tuomioistuimen ulkopuolelle jäävien instituutioiden puoleen tai esittää vaatimuksen tuomioistuimelle.

12.4 Osapuolten välinen oikeudenkäynti suoritetaan hotellin sijainnin mukaisessa tuomioistuimessa, jos osapuolet eivät ole sopineet toisin tai ellei laki määrittele toisin.